Pomoc v hmotné nouzi pro postižené záplavou

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, rozeznává šest specifických situací, kdy lze osobu považovat za osobu v hmotné nouzi, protože nemá dostatečné prostředky k zabezpečení svých nezbytných základních životních podmínek, popřípadě k úhradě nezbytných jednorázových výdajů. Jednou z těchto situací je i vážná mimořádná událost, kterou se rozumí i živelní pohroma (např. povodeň či záplava). V rámci této dávky lze poskytnout úhradu nákladů osobě/osobám, které budou uznány za osoby v hmotné nouzi z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí a jejichž celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jim neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami. V rámci této dávky lze zabezpečit základní životní potřeby a první pomoc k odstranění důsledků katastrofy do doby, než bude možné poskytnout pomoc z jiných zdrojů, např. z pojištění. Při posuzování majetkových poměrů osob se přihlíží především k případné finanční hotovosti, kterou by osoby mohly použít k prvotní likvidaci následků vážné mimořádné události, aniž by bylo ohroženo uspokojování jejich základních životních potřeb.

Pro bližší informace doporučuji kontaktovat pracovníky ÚP ČR – KoP Prostějov, oddělení hmotné nouze na adrese Prostějov, Lutinovova 42/1.

Lze využít i telefonní kontakt přímo na mě: 950 154 501.

 


Čechy pod Kosířem