edpp

200x130

Tisková zpráva Finančního úřadu pro Olomoucký kraj

Finanční úřad pro Olomoucký kraj přijal opatření s ohledem na aktuální siutaci v České republice v souvislosti s epidemií COVID-19 od 16. března 2020:

- Budovy Finančního úřadu pro Olomoucký kraj a jeho územních pracovišť se pro veřejnost uzavírají. Zajištěn bude pouze provoz podatelen, a to ve dnech pondělí a středa v době od 8.00 do 11.00 hod.

- Budova Územního pracoviště v Litovli se z důvodu nařízené karantény uzavírá plně (nebude zajištěn ani provoz podatelny).

- Budova Územního pracoviště v Konici se z technických důvodů uzavírá plně (nebude zajištěn ani provoz podatelny).

- Pro výběr daní v hotovosti bude v působnosti Finančního úřadu pro Olomoucký kraj otevřena pouze pokladna na Územním pracovišti v Olomouci, a to ve dnech pondělí a středa v době od 8.00 do 11.00 hodin.

- Výjezdy pracovníků Územního pracoviště v Přerově a Územního pracoviště v Hranicích do obcí za účelem vybírání daňových přiznání se bez náhrady zrušují.

- Původně plánované rozšíření úředních hodin ve dnech 23.3.2020 - 1.4.2020 je zrušeno.

- Tato omezení budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí (viz. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-liberacni-danovy-balicek-37844).

Finanční správa zřídila pro poskytování informací k aktuální siutaci infolinku na telefonním čísle + 420 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech v době od 9.00 do 17.00 hod.Veřejnosti jsou k dispozici taktéž telefonní čísla a e-mailové adresy na jednotlivá územní pracoviště Finančního úřadu pro Olomoucký kraj.

Daňová podání a jiná podání lze učinit elektronicky bez nutnosti návštěvy finančního úřadu. podání však musí být autorizováno prostřednictvím kvalifikovaného prostředku (nař. datové schránky, uznávaného elektronického podpisu).

Ten, kdo není schopen učinit podání elektronicky a obává se osobní návštěvy úřadu, může tak učinit prostřednictvím poštovní zásilky. V tomto případě není nutné zaslat zásilku doporučeně, a tudíž je možné využít i poštovní schránku bez nutnosti navštívit pobočku pošty.

 


Čechy pod Kosířem