edpp

200x130

Hasičské muzeum

strikacka

Hasičské muzeum v Čechách pod Kosířem charakterizuje vývoj hasičské techniky v nejstarší továrně na hasičské stříkačky v tehdejším Rakousku-Uhersku, založené v r.1820. Muzeum, které patří svým druhem k největším na Moravě, stojí v místech, kde se nacházela jedna z výrobních hal tehdejší slavné továrny na hasičské stříkačky.
Jeho exponáty a jejich vzájemné souvislosti daleko překračují rámec běžné sbírky  hasičského vybavení, či síň tradic místního hasičského spolku. Dokumentují rozvoj a problémy podnikání, období expanze i krachu, invenci autorů některých technických řešení i patentů, a také kvalitu práce v dílnách.
Vystavené exponáty ukazují vývoj hasičské techniky od výroby těch nejjednodušších, ručně poháněných strojů, dále stříkaček tažených koňským spřežením až po moderní výkonné stroje s odstředivými čerpadly s pohonem benzínovými motory. Muzeum také dokumentuje řemeslnou zručnost dnes již zašlých řemesel, jakými byly mosazník, mědikovec, kolář, řemenář, helmař, kotlář, provázník, slaměnkář, košíkář…, které stály na počátku vzniku těchto unikátních strojů.
Technickou pozoruhodností jsou koňmi tažené pístové stříkačky s velkým výkonem. Jedna z takovýchto stříkaček po opuštění výrobní haly hasila v roce 1881 Národní divadlo v Praze.
O dobré kvalitě stříkaček firmy Smekal svědčí i skutečnost, že byly žádány nejen hasiči v zemích celé Evropy, ale i v Egyptě a Číně.
Na realizaci muzea hasičské techniky měl významný podíl místní hasičský sbor za vydatné finanční a materiálové pomoci a všemožné podpory vedení obce. Pro veřejnost bylo hasičské muzeum otevřeno 5. července roku 2000 a pro obrovský zájem hasičů i veřejnosti bylo v polovině roku 2005 rozšířeno o další novou výstavní halu.

Provozní doba
OD 1. DUBNA DO 31. ŘÍJNA PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE
OD 1. ČERVNA DO 31. SRPNA KAŽDÝ DEN MIMO PONDĚLÍ
od 10.00   do 12.00 hod. od 13.00    do 17.00 hod
Počátek poslední prohlídky je 30 minut před koncem provozní doby.
   
Kontakt
telefon        582 373 726 (Obecní úřad)
e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
   
Ceník vstupného
PLNÉ (dospělí a studenti nad 15 let)    30,00 Kč
SNÍŽENÉ (děti do 15 let)    20,00 Kč
HROMADNÝ VSTUP     
  - školní výpravy nad 10 dětí (pro děti do 15 let)    10,00 Kč
  - školní výpravy nad 10 studentů (studenti nad 15 let)    20,00 Kč
Doprovod ZTP/P,
děti do 6 let v doprovodu rodičů,
u školních výprav 1 osoba na 15 dětí,    
vedoucí zájezdu – 1 osoba nad 30 osob

vstupné zdarma 

Mezinárodní den muzeí vstupné zdarma
 


Čechy pod Kosířem