Rozpočet na rok 2013
PŘÍJMYv Kč VÝDAJEv Kč
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 600 000 Činnost obce v lesním hospodářství 30 000
Daň z úříjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činosti 50 000 Pozemní komunikace 371 000
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 170 000 Provoz veřejné silniční dopravy 130 000
Daň z příjmů práv. osob 1 600 000 Pitná voda 232 355
Daň z příjmů práv. osob za obec 418 000 ČOV 352 200
Daň z přidané hodnoty 3 100 000 Kultura, MFB, církve, sdělovací prostředky 1 836 600
Odvod výtěžku z provozování loterií 43 000 Školství 850 000
Správní poplatky 25 000 Tělovýchova 15 000
Poplatek za odpady 420 000 Bytové hospodářství 40 000
Poplatek ze psů 24 000 Veřejné osvětlení 170 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 000 Pohřebnictví 364 500
Daň z nemovitostí 900 000 Komunální služby 323 000
Neinvestiční přijaté transfery ze SR VPP 540 000 Nakládání s odpady 615 000
Neinvestiční přijaté transfery pro výkon státní správy 380 200 Protipovodňová ochrana 31 000
Neinvestiční přijaté transfery ze SR volby 26 500 Péče o vzhled obce 999 503
Splátka půjčky 24 000 Dům pokojného stáří 702 900
Pronájem pozemků 72 000 Požární ochrana - SDH 333 500
ČOV - stočné 550 000 Zastupitelstvo obce 1 017 000
Multifunkční budova 306 000 Volba prezidenta 19 464
Kultura 125 000 Finanční vypořádání min. let 11 450
Nájem - byty 121 000 Platba daní - obec 418 000
Veřejné osvětlení 1 000 Využití volného času dětí a mládeže 15 000
Pohřebnictví 130 000 Ostatní činnost 367 098
Nakládání s odpady 239 000 ... .
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 1 000 ... .
Činnost místní správy 119 000 CELKEM 11 368 670
Dům s pečovatelskou službou - nájem, služby 931 000 .
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - úroky 6 970
Uložení zeminy 1 000
Ostatní činnost 6 000
CELKEM 11 934 670
Splátka dlohodobě přijaté půjčky DPS - 206 000
Splátka dlouhodobě přijaté půjčky MFB - 360 000
Financování celkem - 566 000
CELKEM 11 368 370
 


Čechy pod Kosířem