Rozpočet na rok 2014
PŘÍJMYv Kč VÝDAJEv Kč
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 900 000 Činnost obce v lesním hospodářství 30 000
Daň z úříjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činosti 90 000 Pozemní komunikace 30 000
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 200 000 Provoz veřejné silniční dopravy 140 000
Daň z příjmů práv. osob 2 090 000 Pitná voda 42 355
Daň z příjmů práv. osob za obec 514 900 ČOV 6 487 200
Daň z přidané hodnoty 4 500 000 Kultura, MFB, církve, sdělovací prostředky 1 003 400
Odvod výtěžku z provozování loterií 45 000 Školství 1 153 000
Správní poplatky 35 000 Tělovýchova 23 500
Poplatek za odpady 420 000 Bytové hospodářství 50 000
Poplatek ze psů 24 000 Veřejné osvětlení 142 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000 Pohřebnictví 63 500
Daň z nemovitostí 820 000 Komunální služby 198 500
Neinvestiční přijaté transfery ze SR VPP 0 Nakládání s odpady 820 000
Neinvestiční přijaté transfery pro výkon státní správy 384 600 Protipovodňová ochrana 32 000
Neinvestiční přijaté transfery ze SR volby 0 Péče o vzhled obce 4 194 000
Splátka půjčky 24 000 Dům pokojného stáří 495 000
Pronájem pozemků 77 000 Požární ochrana - SDH 63 200
ČOV - stočné 600 000 Zastupitelstvo obce 1 054 500
Multifunkční budova 372 900 Činnost místní správy 2 278 000
Kultura 115 000 Finanční vypořádání min. let 10 211
Nájem - byty 128 000 Ostatní finanční operace 514 900
Veřejné osvětlení 3 500 Využití volného času dětí a mládeže 309 000
Pohřebnictví 4 000 Ostatní činnost 424 934
Nakládání s odpady 176 500 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 17 300
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 1 000 Převody vlastním fondům 1 000
Činnost místní správy 188 000 CELKEM 19 612 500
Dům s pečovatelskou službou - nájem, služby 983 000 .
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - úroky 5 600
Uložení zeminy 0
Ostatní činnost 7 500
CELKEM 13 695 500
Splátka dlohodobě přijaté půjčky DPS - 225 000
Splátka dlouhodobě přijaté půjčky MFB - 358 000
Financování ČS

6 500 000

Financování celkem

5 917 000

CELKEM 19 612 500
 


Čechy pod Kosířem