Rozpočet na rok 2015
PŘÍJMYv Kč VÝDAJEv Kč
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2 000 000 Činnost obce v lesním hospodářství 25 000
Daň z úříjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činosti 100 000 Pozemní komunikace 7 015 000
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 200 000 Provoz veřejné silniční dopravy 74 900
Daň z příjmů práv. osob 2 300 000 Pitná voda 42 355
Daň z příjmů práv. osob za obec 444 220 ČOV 611 200
Daň z přidané hodnoty 4 800 000 Kultura, MFB, církve, sdělovací prostředky 1 063 800
Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000 Školství 1 393 500
Správní poplatky 40 000 Tělovýchova 15 000
Poplatek za odpady 420 000 Bytové hospodářství 50 000
Poplatek ze psů 25 000 Veřejné osvětlení 170 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 000 Pohřebnictví 664 500
Daň z nemovitostí 830 000 Komunální služby 781 300
Neinvestiční přijaté transfery ze SR VPP 0 Nakládání s odpady 620 000
Neinvestiční přijaté transfery pro výkon státní správy 384 100 Protipovodňová ochrana 35 000
Neinvestiční přijaté transfery ze SR volby 0 Péče o vzhled obce 450 200
Splátka půjčky 0 Dům pokojného stáří 536 500
Pronájem pozemků 77 000 Požární ochrana - SDH 45 200
ČOV - stočné 714 200 Zastupitelstvo obce 1 066 100
Multifunkční budova 368 500 Činnost místní správy 2 347 900
Kultura 126 000 Finanční vypořádání min. let 10 326
Nájem - byty 128 000 Ostatní finanční operace 101 500
Veřejné osvětlení 9 200 Využití volného času dětí a mládeže 640 200
Pohřebnictví 15 000 Ostatní činnost 412 800
Nakládání s odpady 140 700 Platba daní obec 444 220
Činnost místní správy 185 000 CELKEM 18 616 501
Dům s pečovatelskou službou - nájem, služby 1 001 000 .
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - úroky 3 550
Uložení zeminy 0
Ostatní činnost 6 000
CELKEM 14 358 470
Změna stavu krátkodobých prostředků 12 287 531
Splátka úvěrů -8 029 500
Financování celkem

4 258 031

CELKEM 18 616 501
 


Čechy pod Kosířem