Rozpočet na rok 2016
PŘÍJMYv Kč VÝDAJEv Kč
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2 130 000 Činnost obce v lesním hospodářství 25 000
Daň z úříjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činosti 220 000 Pozemní komunikace 2 783 208
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 270 000 Provoz veřejné silniční dopravy 74 900
Daň z příjmů práv. osob 2 500 000 Pitná voda 41 355
Daň z příjmů práv. osob za obec 434 150 ČOV 569 900
Daň z přidané hodnoty 4 900 000 Kultura, MFB, církve, sdělovací prostředky 911 400
Odvod výtěžku z provozování loterií 40 000 Školství 1 008 200
Správní poplatky 45 000 Tělovýchova 20 000
Poplatek za odpady 420 000 Bytové hospodářství 40 000
Poplatek ze psů 24 000 Veřejné osvětlení 150 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství 7 800 Pohřebnictví 203 500
Daň z nemovitostí 950 000 Komunální služby 328 600
Neinvestiční přijaté transfery ze SR VPP 239 911 Nakládání s odpady 610 000
Neinvestiční přijaté transfery pro výkon státní správy 385 900 Protipovodňová ochrana 35 000
Neinvestiční přijaté transfery ze SR volby 0 Péče o vzhled obce 520 111
Investiční přijaté transfery Olomoucký kraj 5 200 000 Dům pokojného stáří 677 000
Záchytné parkoviště 60 500 Požární ochrana - SDH 149 200
Pronájem pozemků 145 800 Zastupitelstvo obce 1 118 000
ČOV - stočné 675 000 Finanční operace (pojištění, poplatky ...) 141 450
Multifunkční budova 302 00 Nespecifikované rezervy 6 118 887
Kultura 110 000 Činnost místní správy 2 583 300
Nájem - byty 128 000 Platba daní - obec 434 150
Přeplatky energií 16 000 Využití volného času dětí a mládeže 36 200
Pohřebnictví 10 000 Ostatní činnost 262 400
Nakládání s odpady 162 000  
Činnost místní správy 170 100 CELKEM 18 841 761
Dům s pečovatelskou službou - nájem, služby 944 000 .
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - úroky 1 700
Uložení zeminy 0
Ostatní činnost 7 500
CELKEM 14 358 470
Změna stavu krátkodobých prostředků 0
Splátka úvěrů - 1 657 600
Financování celkem

4 258 031

CELKEM 18 841 761
 


Čechy pod Kosířem