Rozpočet na rok 2017
PŘÍJMYv Kč VÝDAJEv Kč
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2 300 000 Činnost obce v lesním hospodářství 25 000
Daň z úříjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činosti 247 000 Pozemní komunikace 1 919 900
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 270 000 Provoz veřejné silniční dopravy 74 900
Daň z příjmů práv. osob 2 790 000 Pitná voda 129 780
Daň z příjmů práv. osob za obec 685 710 ČOV 504 900
Daň z přidané hodnoty 5 100 000 Kultura, MFB, církve, sdělovací prostředky 1 260 483
Odvod výtěžku z provozování loterií 40 000 Školství 4 218 200
Správní poplatky 45 000 Tělovýchova 25 000
Poplatek za odpady 430 000 Bytové hospodářství 75 000
Poplatek ze psů 22 000 Veřejné osvětlení 237 500
Poplatek za užívání veřejného prostranství 7 000 Pohřebnictví 575 500
Daň z nemovitostí 890 000 Komunální služby 1 288 951
Neinvestiční přijaté transfery ze SR VPP 132 000 Nakládání s odpady 630 000
Neinvestiční přijaté transfery pro výkon státní správy 400 600 Protipovodňová ochrana 35 000
Neinvestiční přijaté transfery ze SR volby 0 Péče o vzhled obce 532 200
Investiční přijaté transfery Olomoucký kraj

0

Dům pokojného stáří 695 000
Záchytné parkoviště 335 000 Požární ochrana - SDH 85 300
Pronájem pozemků 142 000 Zastupitelstvo obce 1 152 000
ČOV - stočné 770 000 Finanční operace (pojištění, poplatky ...) 147 000
Multifunkční budova 315 000 Finanční vypořádání 8 686
Kultura 180 000 Činnost místní správy 3 080 400
Nájem - byty 128 000 Platba daní - obec 685 710
Přeplatky energií 8 000 Využití volného času dětí a mládeže 30 200
Pohřebnictví 8 000 Ostatní činnost 436 920
Nakládání s odpady 126 620  
Komunální služby 38 301
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 1 000
Činnost místní správy 171 650 CELKEM 17 853 530
Dům s pečovatelskou službou - nájem, služby 960 500 .
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - úroky 810
Ostatní činnost 11 000
CELKEM 16 555 191
Zapojení výsledku hospodaření z minulých let 2 685 419
Splátka úvěrů - 1 387 080
Financování celkem

1 298 339

CELKEM 17 853 530
 


Čechy pod Kosířem