Rozpočet na rok 2012
PŘÍJMYv Kč VÝDAJEv Kč
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 500 000 Činnost obce v lesním hospodářství 30 000
Daň z úříjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činosti 100 000 Pozemní komunikace 218 000
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 140 000 Provoz veřejné silniční dopravy 120 000
Daň z příjmů práv. osob 1 400 000 Pitná voda 41 335
Daň z příjmů práv. osob za obec 400 000 ČOV 731 300
Daň z přidané hodnoty 3 400 000 Kultura, MFB, církve, sdělovací prostředky 1 357 900
Odvod výtěžku z provozování loterií 5 000 Školství 1 055 000
Správní poplatky 35 000 Tělovýchova 40 000
Poplatek za odpady 420 000 Bytové hospodářství 120 000
Poplatek ze psů 23 000 Veřejné osvětlení 289 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 000 Pohřebnictví 63 500
Daň z nemovitostí 768 000 Komunální služby 540 000
Neinvestiční přijaté transfery ze SR 544 800 Nakládání s odpady 570 000
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Stařechovice - žáci) 74 000 Péče o vzhled obce 173 000
Splátka půjčky 6 000 Dům pokojného stáří 630 900
Pronájem pozemků 72 000 Požární ochrana - SDH 389 900
ČOV - stočné 404 000 Zastupitelstvo obce 1 022 000
Multifunkční budova 262 000 Činnost místní správy 2 136 000
Kultura 110 000 Platba daní - obec 400 000
Nájem - byty 121 000 Protipovodňová ochrana 140 000
Pohřebnictví 2 000 Využití volnéhl času dětí a mládeže 165 000
Nakládání s odpady 157 000 Ostatní činnosti 146 000
Činnost místní správy 105 000 CELKEM 10 378 855
Dům s pečovatelskou službou - nájem, služby 903 000  
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - úroky 7 150
Uložení zeminy 1 000
Ostatní činnost 7 500
Místní rozhlas 300
Komunální služby 26 500
Finanční vypořádání minulých let 1 000
CELKEM 10 998 250
Splátka dlohodobě přijaté půjčky DPS - 203 000
Splátka dlouhodobě přijaté půjčky MBKS - 550 000
Převod výsledku hospodaření 133 605
Financování celkem - 619 395
CELKEM 10 378 855
 


Čechy pod Kosířem