Co je to bioodpad? Proč ho třídit?

Mimo odpadů, které lze ukládat do barevných kontejnerů (plast, papír, sklo, nápojový karton), vznikají v domácnostech další odpady, které je důležité třídit. Ať je to z důvodu jejich dalšího využití, nebo k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí. Jednou z takových složek odpadu, které vznikají při běžném provozu domácností, je bio odpad.

Ne každý má svůj vlastní kompost a potýká se pak s problémem, kam s trávou nebo jiným bio-odpadem. Až doposud končil tento odpad v běžných popelnicích a společně s ostatním směsným odpadem pak na skládce, což není ideální řešení.

Protože je bio odpad aktivní látkou, která již při sběru podléhá změnám (vysoušení, započetí rozkladu), je nutno pro jeho sběr použít speciálních nádob.

Ač se sběrné nádoby z vnější strany podobají standardním „popelnicím“, jejich vnitřní konstrukce je zcela odlišná. Rošty, otvory, žebra či komínek zajišťují provzdušňování a oddělení kapalné a tuhé části bio odpadu. Díky tomu nedochází k zahnívání odpadu a i při 14 denním svozu obsah nádob významně nezapáchá. Díky vysychání ztrácí bio odpad již v nádobě část své hmotnosti, čímž uvolňuje prostor pro další materiál.obr2a

Pro bio odpad je vyhrazena hnědá barva sběrné nádoby.

Do hnědého kontejneru patří:
- posekaná tráva, drny,  a plevele
- spadané ovoce
- větve a listí (nastříhané nebo štěpkované)
- zemina
- pokojové rostliny bez květináčů
- odpady z ovoce a zeleniny, slupky z citrusových plodů
- skořápky z vajec
- sedliny kávy a čaje, čajové sáčky
- piliny
- jen omezené zbytky jídel (nikdy tekuté)

POZOR - do hnědého kontejneru NEPATŘÍ:
- podestýlka od drobných domácích zvířat
- pleny
- pytlíky z vysavače
- uhelný popel
- maso, uhynulá zvířata
- kosti

Pro svoz a dopravu odpadů jsou používána standardní svozová vozidla určená pro svoz ostatních komunálních odpadů. Vozidla jsou upravena tak, aby bylo zamezeno vytékání tekutin uvolněných z bio odpadu. Svoz je prováděn jednou za 14 dní odděleně od jiných odpadů prostřednictvím svozových tras ukončených na kompostárně.


V případě plošného úspěšného zavedení systému sběru bio odpadů je možné přistoupit ke snížení četnosti svozu směsného komunálního odpadu. Ve výsledku je takto možné ušetřit nemalé prostředky z obecního a v konečném důsledku i z vašeho rodinného rozpočtu plynoucí na úhradu zákonných poplatků za ukládání odpadu na skládky. Uložení 1 tuny směsného odpadu na skládku bude stát 1240,- Kč, uložení 1 tuny bio odpadu v kompostárně přijde na 560,- Kč. Vyloučením bio odpadu z běžných sběrných nádob, se může množství směsného odpadu snížit až o 1/3.

obr1a

Nejlepší řešení svozu bioodpadu CitybacBio

 


Čechy pod Kosířem