Rozpočet obce Čechy pod Kosířem

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2017 - 2020 - schválen na 14. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2016

- Rozpočtový výhled na období 2017 - 2020 - zveřejněn dne 10.3.2017

 

Návrh rozpočtu pro rok 2018 - zveřejněn dne 19.2.2018

- Návrh rozpočtu obce Čechy pod Kosířem 2018 dle položek

- Návrh rozpočtu obce Čechy pod Kosířem 2018 dle paragrafů 

 

Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018 - schválena na 32. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne  14.12.2017

- Pravidla rozpočtového provizoria 2018

 

Schválený rozpočet pro rok 2017 - schválen na 24. veřejném zasedání zastupitelstva dne 2.3.2017 a zveřejněn dne 10.3.2017

- Schválený rozpočet obce Čechy pod Kosířem 2017 souhrnně

- Schválený rozpočet obce Čechy pod Kosířem 2017 dle položek

- Schválený rozpočet obce Čechy pod Kosířem 2017 dle paragrafů

 

Schválená rozpočtová opatření k rozpočtu obce pro rok 2017

- Rozpočtové opatření č. 1-2017 - zveřejněno dne 5.4.2017

- Rozpočtové opatření č. 2-2017 - zveřejněno dne 5.5.2017

- Rozpočtové opatření č. 3-2017 - zveřejněno dne 6.6.2017

- Rozpočtové opatření č. 4-2017 - zveřejněno dne 4.7.2017

- Rozpočtové opatření č. 5-2017 - zveřejněno dne 2.8.2017

- Rozpočtové opatření č. 6-2017 - zveřejněno dne 4.9.2017

- Rozpočtové opratření č. 7-2017  - zveřejněno dne 2.10.2017

- Rozpočtové opatření č. 8-2017 - zveřejněno dne 3.11.2017

- Rozpočtové opatření č. 9-2017 - zveřejněno dne 1.12.2017

- Rozpočtové opatření č. 10-2017 - zveřejněno dne 8.12.2017

 

Schválený závěrečný účet obce Čechy pod Kosířem za rok 2016

zveřejněn dne 21.6.2017

- Schválený závěrečný účet obce Čechy pod Kosířem za rok 2016

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

- Rozvaha obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2016

- Výkaz zisku a ztráty obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2016

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2016 (FIN 2-12)

- Příloha k účetní závěrce obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2016

- Rozvaha Základní školy a Mateřské školy v Čechách pod Kosířem ke dni 31.12.2016

- Výkaz zisku a ztráty Základní školy a Mateřské školy v Čechách pod Kosířem k 31.12.2016

- Příloha k účetní závěrce Základní školy a Mateřské školy v Čechách pod Kosířem k 31.12.2016pod Kosířem k 31.12.2016

- Výkaz přijatých a poskytnutých transferů a příspěvků obce Čechy pod Kosířemza rok 2016

- Vyúčtování finančních prostředků obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2016obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2016

- Vyúčtování dlouhodobých bankovních úvěrů obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2016

- Vyúčtování sociálního fondu obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2016

 

Obec Čechy pod Kosířem je členem spolků a dobrovolných svazků obcí:

Mikroregion Kostelecko

- Schválený rozpočet pro rok 2017 včetně rozpočtového výhledu zveřejněn dne 21.3.2017

 

 


Čechy pod Kosířem